Generhvervelse

Kontrollerende og generhvervelse kan også klares

Særlig køreundervisning

Kørsels forbud
Hvis du har fået kørsels forbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet.
Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået særlig køreundervisning og bestået den kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du udover særlig køreundervisning gennemgå et Alkohol og Trafik kursus.

Særlig køreundervisning
Hvis du har fået kørsels forbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, inden du går til den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat i tre udvalgte dele af den almindelige uddannelses plan, som man gennemgår til den almindelige køreprøve:

Trafikadfærd
Grundregler for bilkørsel
Manøvrer på vej

Særlig køreundervisning kræver:
8 teori lektioner
8 kørelektioner
1 køreprøve

Pris kr. 5395,00,- (+ gebyr kr. 890,-)

Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningdage.

Videbæk Køreskole og
M & K Køreskole

Vestervang 28, 6920 Videbæk
CVR: 28575874

Kontaktinfo

Kim: 60 228 248

E-mail: info@mogkkoreskole.dk

Sociale medier

Like og følg os på
Facebook